அனைத்து பகுப்புகள்

செய்தி

வீடு> செய்தி

முன்கணிப்பு பகுப்பாய்வு: 2022 சீனாவின் மர அடிப்படையிலான பேனல் தொழில் வளர்ச்சி நிலை மற்றும் வளர்ச்சி போக்கு

நேரம்: 2022-11-10 வெற்றி: 29

Wood based panels are mainly made of wood or non-wood plant fiber materials that are processed into various material units, applied (or not) adhesives and other additives to make panels or molding products, such as fiberboard, particle board, plywood as the main products in the market. In recent years, China's output of wood based panels shows a steady growth trend. With the industry supply-side reform gradually speed up, the industry will show 4 major development trends.

1. The development status of the wood based panel industry
1.1Wood based panel output
With the development of China's economy and urbanization and the improvement of production technology and techniques, China has become the world's largest producer of wood based panels. China's wood based panel output continues to increase: 2016 China's wood based panel output was 300.42 million cubic meters in 2016, growing to 311.01 million cubic meters in 2020, with a compound annual growth rate of 0.87%. The production is expected to reach 316.76 million cubic meters in 2022.
( Data source: China Forestry and Grassland Statistical Yearbook, organized by China Business Industry Research Institute )

1.2 Wood based panel consumption
China's consumption of wood based panels grows from 280.55 million cubic meters in 2016 to 303.80 million cubic meters in 2020, with a compound annual growth rate of 2.01%.

1

( Data source: "China Man-Made Board Industry Report 2021", collated by China Business Industry Research Institute )

1.3 The market structure of wood based panel
From the perspective of consumption structure, plywood is still dominant in the market. Fiberboard and particleboard consumption ratio as a whole remains stable. Plywood accounts for 62.7% of all wood based panel consumption; fiberboard comes second, accounting for 20.1%; particleboard comes third, accounting for 10.5%.

2. The development trend of wood based panel

2.1 The market share of particle board is expected to increase
The supply-side reform of China's wood-based panel industry will gradually speed up. The market share of particleboard, especially the medium and high-end particle board with stable quality, higher strength and good environmental performance, is expected to further increase. The development of particle board with low price and high quality is conducive to effectively alleviating the contradiction of imbalance between supply and demand of wood in China, which is in line with the sustainable development strategy of China's ecological environment and has great potential for future development.

2.2 Fiberboard, particleboard subdivision industry concentration continues to improve
Fiberboard and particle board have a high technical threshold, and the number and production capacity of continuous flat press production lines are gradually increasing, constantly replacing traditional production lines such as single-layer presses and multi-layer presses. The trend of industrial upgrading in the wood based panel industry is obvious, and the way enterprises adopt large-scale operation is an inevitable trend to maintain competitiveness in the industry in the future.
 With the improvement of technical technology and environmental protection supervision in China's wood-based panel industry as well as the upgrading of downstream consumer demand, the backward production capacity of the wood-based panel industry is gradually eliminated and the small and medium-sized production capacity is further contracted. High-quality enterprises with excellent product quality, high environmental protection grade and good technology are expected to occupy more market share, which will further increase the concentration of the industry.

2.3 Application areas of wood-based panel are gradually expanding
After the progress of the production technique and the improvement of production efficiency, the performance index of wood-based board has been improved significantly. It has been specially treated to increase the functions of flame retardant, moisture-proof and moth-proof. In addition to applications in traditional fields such as home furnishing and decoration, assembly construction, printed circuit board matting, special packaging, sports equipment and music equipment are also gradually developing.

2.4 The environmental grade of wood based board is further improved
Industry regulatory policies and green consumer demand prompted the continuous transformation and upgrading of the wood-based panel industry, wood-based panel manufacturing enterprises committed to developing products with lower formaldehyde emissions, which will accelerate the elimination of low-end production capacity of wood-based panels. The industry structure will be further optimized, and the market share of green wood-based panel products will continue to increase.

Wood-based board machinery is booming all over the world with strong purchasing investment.
With the development of machinery industry, China's wood based board machinery has reached the international now advanced level with high degree automation , such as ஒட்டு பலகை உற்பத்தி வரி, blockboard production line, particle board production line, OSB production line, LVL production line. The quality of equipment can be comparable with Taiwan machines. China board machinery is being verified by investors around the world, but also by the majority of investors.

Sinoeuro ( shandong ) Machinery has exported more than 50 countries and areas for whole compelte solutions woodbased panel machinery.

சினோயூரோ மெஷினரி என்பது மர அடிப்படையிலான பேனல்கள் இயந்திரங்களுக்கான முன்னணி பிராண்டாகும், நாங்கள் ஒரு நிறுத்தத்தில் முழுமையான தீர்வு சேவைகளை வழங்குகிறோம். நாங்கள் முழு தொழில்துறை சங்கிலி சேவைகளை வழங்குகிறோம், முதலில் A முதல் Z வரையிலான இயந்திர முதலீட்டு திட்ட திட்டமிடல், தொழில்நுட்ப பரிமாற்றத்திற்கான தொழில்நுட்ப ஆதரவு, ஓட்ட விளக்கப்படம் வரைதல், உற்பத்தி செயல்முறை செயல்முறை, ஆலை கட்டுமானம் மற்றும் உற்பத்தி பொருள் வழங்கல் போன்றவை. இரண்டாவதாக, எங்களிடம் விநியோக சேனல்கள் உள்ளன, முடிக்கப்பட்ட தயாரிப்புகளுக்கான சந்தையை ஆராய எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நாங்கள் உதவுகிறோம்.

We are committed to provide customers complete solutions for வெனீர் உரித்தல் வரி, plywood making plant,LVL,block board, PB,OSB production Line etc. Main equipments include: wood veneer peeling machine,veneer dryer, பசை விரிப்பான், pre-press, hot press, core composer, double sizer saw, sanding machine, boiler, and related plant accessories, etc. We give one year warranty for exporting machines and on-line Free service. Our engineers are available to abroad for machine installation and worker training.

Should you have any inquiries please kindly feel free to contact us.


SINO EURO(SHANDONG)MACHINERY CO.,LTD.
Professional Manufacturer of Wood Based Panel Machinery
ADD: Yitang town industrial park, Lanshan district,Linyi,Shandong Province,China.
TEL/Fax: +86-539-8295107/8231781  
MOB: +8618653930050
Email: admin@sinoeurocn.com  
www.ply-machine.com
M/Whatapp/wechat: +86-18653930050
www.sinoeurocn.com
www.china-plywoodmachine.com
ONE STOP turnkey project Plywood Machinery Solutions

முந்தைய: பூர்வாங்க பகுப்பாய்வு: சீனாவில் ஒட்டு பலகையின் வளர்ச்சி முறை மற்றும் தொடர்ச்சியான தட்டையான அழுத்துதல் மற்றும் பல அடுக்கு அழுத்த வரிகளின் தேர்வு

அடுத்து:

சூடான வகைகள்

ஆன்லைனில்